Nyitólap / Alapítvány
A Szegedi Törvényszék május 5-i nappal nyilvántartásba vette „A Te Életed A Tiéd” Alapítványt. Az alapítvány célja az emberek testi, lelki, szellemi fejlődésének elősegítése, az önismereti tudás növelése, a tudatos életvezetés támogatása. Az alapítvány tevékenységének eredményeként az egyének felelős döntéseikkel és cselekedeteikkel - saját céljaik és érdekeik érvényesítésén túlmenően - környezetük jobbá tételére törekszenek. Az alapítvány különös gondot fordít a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű emberek felkarolására, felzárkóztató foglalkoztatásukra, társadalomba való beilleszkedésükre.
A szervezet alapítója Acsay Lajos.
A kuratórium tagjai: Pörneki János, Holecz Zoltán, Bencsik Gábor István, Dr. Magdits György.
 
2024 Vitaricum Kft. - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató